Zostań ankieterem

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami.) jest firma DRB Polonia z siedzibą w Bełchatowie (dawniej Instytut Badań rynku i Opinii DRB), przy ul. 1 maja 1. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie wewnątrz firmy DRB Polonia na potrzeby zawierania umów cywilno-prawnych. Wypełniając powyższe zgłoszenie wyrażaja Państwo zgodę na udostępnienie tylko i wyłącznie imienia i nazwiska w ogólnej liscie ankieterów do której wgląd mają tylko ankieterzy firmy DRB Polonia
Zaufali nam m.in.: